Nơi có vị trí đẹp nhất về chụp ảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải

IMG_1988FB_IMG_1513688579733DSCN9889DSCN9879DSCN9871DSCN9867DSCN0001DSCN8494DSCN9863DSCN9909DSCN9906DSCN9879DSCN9889DSCN9867DSCN9718DSCN9681DSCN9680DSCN9291DSCN9325DSCN9344DSCN9353DSCN9412

DCIM101MEDIADJI_0156.JPG
DCIM101MEDIADJI_0156.JPG
DCIM101MEDIADJI_0157.JPG
DCIM101MEDIADJI_0157.JPG
DCIM101MEDIADJI_0154.JPG
DCIM101MEDIADJI_0154.JPG
DCIM101MEDIADJI_0147.JPG
DCIM101MEDIADJI_0147.JPG
DCIM101MEDIADJI_0148.JPG
DCIM101MEDIADJI_0148.JPG
DCIM101MEDIADJI_0143.JPG
DCIM101MEDIADJI_0143.JPG
DCIM101MEDIADJI_0140.JPG
DCIM101MEDIADJI_0140.JPG
DCIM101MEDIADJI_0138.JPG
DCIM101MEDIADJI_0138.JPG
DCIM101MEDIADJI_0121.JPG
DCIM101MEDIADJI_0121.JPG
DCIM101MEDIADJI_0123.JPG
DCIM101MEDIADJI_0123.JPG
DCIM101MEDIADJI_0124.JPG
DCIM101MEDIADJI_0124.JPG
DCIM101MEDIADJI_0128.JPG
DCIM101MEDIADJI_0128.JPG
DCIM101MEDIADJI_0090.JPG
DCIM101MEDIADJI_0090.JPG
DCIM101MEDIADJI_0089.JPG
DCIM101MEDIADJI_0089.JPG
DCIM101MEDIADJI_0082.JPG
DCIM101MEDIADJI_0082.JPG
DCIM101MEDIADJI_0078.JPG
DCIM101MEDIADJI_0078.JPG
DCIM101MEDIADJI_0078.JPG
DCIM101MEDIADJI_0078.JPG
DCIM101MEDIADJI_0079.JPG
DCIM101MEDIADJI_0079.JPG
DCIM101MEDIADJI_0068.JPG
DCIM101MEDIADJI_0068.JPG
DCIM101MEDIADJI_0069.JPG
DCIM101MEDIADJI_0069.JPG
DCIM101MEDIADJI_0075.JPG
DCIM101MEDIADJI_0075.JPG
DCIM101MEDIADJI_0066.JPG
DCIM101MEDIADJI_0066.JPG
DCIM101MEDIADJI_0065.JPG
DCIM101MEDIADJI_0065.JPG
DCIM101MEDIADJI_0062.JPG
DCIM101MEDIADJI_0062.JPG
DCIM101MEDIADJI_0016.JPG
DCIM101MEDIADJI_0016.JPG
DCIM101MEDIADJI_0028.JPG
DCIM101MEDIADJI_0028.JPG
DCIM101MEDIADJI_0026.JPG
DCIM101MEDIADJI_0026.JPG
DCIM101MEDIADJI_0025.JPG
DCIM101MEDIADJI_0025.JPG